Wybory do Oddziałów 2023

W dniu 2 lutego 2023 roku Zarząd Główny PLTR podjął uchwałę o terminie przeprowadzenia wyborów do Oddziałów Terenowych Towarzystwa i delegatów na WZD. Zgodnie z w/w uchwałą wybory powinny być przeprowadzone w terminie od 16 marca 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

Walne Zebranie Delegatów PLTR odbędzie się w dn. 14 czerwca 2023 r.

Oddział
Data
zebrania
Godzina
Miejsce
Dolnośląski
-
-
-
Lubelski
-
-
-
Lubuski
31.03.2023
16:00
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71
Łódzki
-
-
-
Kujawsko-Pomorski
01.04.2023
10:00
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ulicy Skłodowskiej-Curie 9
Małopolski
-
-
-
Mazowiecki
09.03.2023
18:00
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
Podkarpacki
-
-
-
Podlaski
-
-
-
Pomorski
-
-
-
Śląski
31.03.2023
17:00
Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego
Świętokrzyski
31.03.2023
13:00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Diagnostyki Obrazowej (II piętro); sala dydaktyczna
Warmińsko-Mazurski
01.04.2023
9:30
Hotel "Przystań" ul. Żeglarska 4 w Olsztynie
Wielkopolski
29.03.2023
14:00
Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33
Zachodniopomorski
-
-
-

Wybory władz oddziałowych i delegatów na Walne Zebranie Delegatów PLTR we Wrocławiu

Zachęcamy gorąco do udziału w wyborach, jak również do zgłaszania swoich kandydatur do władz oddziałowych i na delegatów na WZD

Regulamin wyborów i załączniki w linkach poniżej:
REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK A (lista obecności)
ZAŁĄCZNIK B (program Walnego Zebrania Członków Oddziału)
ZAŁĄCZNIK C (Protokół głosowań w czasie Walnego Zebrania Członków Oddziału)
ZAŁĄCZNIK D (Oświadczenie kandydata na Przewodniczącego Oddziału)
ZAŁĄCZNIK E (Oświadczenie kandydata na Członka Zarządu Oddziału)
ZAŁĄCZNIK F (Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału)
ZAŁĄCZNIK G (Oświadczenie kandydata na Delegata Walnego Zebrania)