COVID-19 – Zalecenia

COVID-19 – Zasady postępowania – zalecenia PLTR i KK

Andrzej Cieszanowski, Elżbieta Czekajska, Barbara Giżycka, Katarzyna Gruszczyńska, Joanna Podgórska, Zbigniew Serafin, Edyta Szurowska, Jerzy Walecki

Wersja 06.04.2020

Wskazania do wykonywania badań obrazowych w zakażeniach SARS-CoV-2

Zalecenia PLTR

Andrzej Cieszanowski, Elżbieta Czekajska, Mariusz Furmanek, Barbara Giżycka, Katarzyna Gruszczyńska, Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak, Joanna Podgórska, Zbigniew Serafin, Edyta Szurowska, Jerzy Walecki

Wersja 10.12.2021

Nadzór nad wyposażeniem radiologicznym w warunkach epidemii COVID-19 – zalecenia PLTR

mgr.inż. Ryszard Kowski

Przygotowanie Zakładu na pandemię COVID-19 – zalecenia amerykańskie

Zalecenia PTU – KORONA-FAST z komentarzem PLTR

Wersja 08.04.2020

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące podawania jodowych i gadolinowych środków kontrastujących u chorych z zaburzeniami czynności nerek

Zbigniew Serafin, Michał Chmielewski

Wersja 14.05.2024