COVID-19 – Zalecenia

COVID-19 – Zasady postępowania – zalecenia PLTR i KK

Wiedza na temat choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i postępowanie z pacjentami zakażonymi jest zagadnieniem nowym. Przedstawiamy pierwszą wersję zaleceń PLTR dotyczących postepowania z pacjentami z COVID-19 ze świadomością, że nasza znajomość tego schorzenia będzie się szybko pogłębiać, a zalecenia będą uzupełniane i modyfikowane.

Przygotowanie Zakładu na pandemię COVID-19 – zalecenia amerykańskie

Przygotowanie Zakładu na pandemię COVID-19 – zalecenia amerykańskie (panel ekspertów)

Zalecenia PTU – KORONA -FAST z komentarzem PLTR

W sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-19 przekazujemy Państwu zalecenia Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) dotyczące wykonywania badania USG w ramach badań szpitalnych, dyżurowych, w oddziałach SOR – z komentarzem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego