Historia

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Poniżej przedstawiamy historię Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, której początek miał miejsce w 1925 roku.

Nazwa Towarzystwa

1925 – 1927 Polskie Towarzystwo Radjologiczne

1927 – 1933 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radjologiczne

1933 – 1960 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i Fizjoterapeutyczne

od 1960 Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Prezesi i Sekretarze Zarządu Głównego Towarzystwa

Prezesi Zarządu

1925 – 1929 Karol Mayer
1929 – Zygmunt Grudziński
1929 – 1937 Adam Elektorowicz
1937 – 1939 Beniamin Kryński
1947 – 1949 Witold Zawadowski
1949 – 1951 Witold Grabowski
1951 – 1970 Witold Zawadowski
1970 – 1974 Szczęsny L. Zgliczyński
1974 – 1977 Jerzy Wójtowicz
1977 – 1986 Jerzy Zajgner
1986 – 1992 Olgierd Billewicz
1992 – 1995 Bogdan Pruszyński
1995 – 2001 Andrzej Marciński
2001 – 2004 Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2004 – 2010 Jan Baron
2010 – 2016 Marek Sąsiadek
2016 – 2019 Andrzej Urbanik
2019 – 2023 Andrzej Cieszanowski
2023 – Edyta Szurowska

Sekretarze Zarządu

1925 – 1929 Edward Bruner
1929 – 1933 Beniamin Kryński
1933 – 1937 Maria Werkenthin
1937 – 1939 Emil Matuszek
1947 – 1953 Szczęsny L. Zgliczyński
1953 – 1958 Andrzej Jakubowski
1958 – 1968 Stanisław Kruszewski
1968 – 1970 Bogusława Benendo-Kapuścińska
1970 – 1974 Bogdan Pruszyński
1974 – 1977 Kazimierz Rzymski
1977 – 1986 Marian Kołodziej
1986 – 1992 Andrzej Urbanik
1992 – 1995 Marek Gołębiowski
1995 – 2001 Michał Brzewski
2001 – 2004 Tomasz Jargiełło
2004 – 2007 Anna Siemianowicz
2007 – 2010 Magdalena Machnikowska-Sokołowska
2010 – 2016 Anna Chodorowska
2016 – 2019 Amira Bryll
2019 – 2023 Joanna Podgórska
2023 – Joanna Pieńkowska

Zjazdy

(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

I – WARSZAWA – 12-16 VII 1925 – Zygmunt Grudziński
II – WILNO – 26-29 IX 1929 – Adam Elektorowicz
III – WARSZAWA – 4-5 V 1932 – Witold Zawadowski
IV – POZNAN – 12-13 IX 1933 – Karol Mayer
V – WARSZAWA – 8-9 XII 1934 – Emil Meisels
VI – ŁÓDŹ – 7-8 XII 1935 – Stefan Kejlson
VII – LWÓW – 4-7 VII 1937 – Witold Grabowski
VIII – WARSZAWA – 10-11 XII 1938 – Witold Zawadowski
IX – 1939 (Zjazd nie odbył się)
X – WARSZAWA -22-23 V 1947 – Witold Zawadowski
XI – WROCŁAW – 14-16 V 1948 – Witold Grabowski
XII – KRAKÓW – 2 -3 VI 1949 – Julian Chudyk
XIII – GDAŃSK – 25-26 V 1950 – Zbigniew Rychłowski
XIV – POZNAŃ – 10-12 V 1951 – Adam Schreiber
XV – ŁÓDŹ – 29-31 V 1952 – WładysławTrzetrzewiński
XVI – WARSZAWA – 21-23 X 1953 – Witold Zawadowski
XVII – SZCZECIN – 3-5 VI 1954 – Czesław Murczyński
XVIII – KATOWICE – 24-26 V 1956 – Stanisław Januszkiewicz
XIX – LUBLIN – 22-24 V 1958 – Kazimierz Skórzyński
XX – WROCŁAW – 2-4 VI 1960 – Zbigniew Kubrakiewicz
XXI – GDAŃSK – 24-26 V 1962 – Witold Grabowski
XXII – KRAKÓW – 4-6 VI 1964 – Stanisław Januszkiewicz

XXIII– POZNAŃ – 14-16 V 1966 – Bolesław Gładysz
XXIV – WARSZAWA – 6-8 VI 1968 – Szczęsny Leszek Zgliczyński
XXV – ŁÓDŹ – 14-16 V 1970 – Roman Fiałkowski
XXVI – KATOWICE – 18-20 V 1972 – Bohdan Romanowski
XXVII – LUBLIN – 23-25 V 1974 – Stanisław Bryc
XXVIII – WROCŁAW – 29IX – 1X 1977 – Tadeusz Kaniowski
XXIX – SZCZECIN – 26-28 IX 1980 – Kazimierz Niezabitowski
XXX – GDAŃSK – 22-24 IX 1983 – Mieczysław Bielecki
XXXI – KRAKÓW – 12-14 VI 1986 – Olgierd Billewicz
XXXII – POZNAŃ – 17-19 V 1989 – Andrzej Ziemiański
XXXIII – WARSZAWA – 24-26 IX 1992 – Bogdan Pruszyński
XXXIV – ŁÓDŹ – 15-19 X 1995 – Jan Dobek, Jerzy Zajgner
XXXV – KATOWICE – 10-13 VI 1998 – Jan Baron
XXXVI – LUBLIN – 6-9 VI 2001 – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
XXXVII – MIKOŁAJKI – 16-19 VI 2004 – Jerzy Walecki
XXXVIII – BYDGOSZCZ – 23-26 V 2007 – Władysław Lasek
XXXIX – SZCZECIN – 26-29 V 2010 – Anna Walecka
XL – WROCŁAW – 6-8 VI 2013 – Marek Sąsiadek
XLI – KRAKÓW – 2-4 VI 2016 – Andrzej Urbanik (sprawozdanie, klip)
XLII – GDAŃSK – 6-8 VI 2019 – Edyta Szurowska – klip
XLIII – WROCŁAW – 15-17 VI 2023 – Andrzej Cieszanowski, Marek Sąsiadek
XLIV – POZNAŃ –

Honorowi Członkowie

1931 – Paris – Maria Skłodowska-Curie
1937 – Paris – AntoineBeclere
1937 – Munchen – Rudolf Grashey
1937 – Wien – Artur Schuller
1968 – Manchester – Rolf Paterson
1968 – Praga – WaclavSvab
1970 – Warszawa – Witold Zawadowski
1970 – Paris – Jacques Lefebvre
1970 – Berlin – Werner Porstmann
1972 – Moskwa – Irina GrigoriewnaŁagunowa
1974 – Kraków – Stanisława Spettowa
1974 – Warszawa – Ksawery Rowiński
1977 – Kraków – Stanisław Januszkiewicz
1977 – Warszawa – Krystyna Ossowska
1977 – Praha – Alfred Belan
1977 – Lund – OlleOllsson
1977 – Strasbourg – AugusteWackenheim
1980 – Gdańsk – Mieczysław Bielecki
1980 – Katowice – Kornel Gibiński
1980 – Tubingen – Walter Frommhold
1980 – Stockholm – BjornNordenstrom
1983 – Wrocław – Tadeusz Kaniowski
1983 – Warszawa – Szczęsny L. Zgliczyński
1983 – Jena – EberhartKaufmann
1983 – Tampere – Erkki Koivisto
1983 – Praha – Jaromir Kolar
1983 – Munschen – Josef Lissner
1984 – Moskwa – Josef f E. Rabkin
1986 – Warszawa – Janusz Buraczewski
1986 – Warszawa – Władysław Jasiński
1986 – Warszawa – Jan Nielubowicz
1986 – Łódź – Jan Moll
1986 – Lund – Erik Boijsen
1986 – Praha – Zdenek Diensbier
1986 – Maastricht – Dine van Dijk
1986 – Kobenhavn – Hans Henrik Holm
1986 – Bern – Peter Huber
1986 – Berlin – Wolfgang Munster
1986 – Ljubljana – IvoObres
1986 – Debrecen – GyulaVargha
1986 – Mainz – Sigurt Wende
1986 – Heidelberg – Eberhard Willich
1989 – Łódź – Jerzy Zajgner
1989 – Łódź – Jan Dobek
1989 – Wiedeń – FredrichOlbert
1989 – Budapeszt – Ferenc Horwath
1989 – Berlin – MeinhardtLuning
1989 – Stuttgard – Friedrich Heuck
1989 – Londyn – Dawid Smith
1989 – Warszawa – Piotr Kozłowski
1992 – Węgry – Peter Mozes
1992 – USA – Charles Gooding
1992 – Belgia – Jacques Pringot

1992 – Francja – AnnickPinet
1992 – Francja – FrancoisPinet
1992 – Wielka Brytania – P.L. Alison
1992 – Gdańsk – Anna Jungowska
1992 – Warszawa – Stefan Winnicki
1992 – Warszawa – Stanisław Leszczyński
1992 – Warszawa – Piotr Kozłowski
1995 – Gdańsk – Olgierd Billewicz
1995 – Triest – Ludovico Dalla-Palma
1995 – Rzym – Roberto Passariello
1995 – Chicago – Andrew Poznański
1995 – Sydney – Kazimierz Kozłowski
1995 – Detroit – Karl Zylak
1998 – Warszawa – Janina Dziukowa
1998 – Boston – Ewa Kulikowska
1998 – Szczecin – Kazimierz Niezabitowski
1998 – Graz – Rainer Reinmuller
2001 – Lublin – Marian Klamut
2001 – Nowy Jork – George Krol
2001 – Warszawa – Danuta Leitner
2001 – Wrocław – Roman Marciniak
2001 – Warszawa – Bogdan Pruszyński
2001 – Heidelberg – JochenTroeger
2004 – Warszawa – Bogusława Benendo-Kapuścińska
2004 – Wielka Brytania – Helen Carty
2004 – Warszawa – Andrzej Marciński
2004 – USA – Aleksander Margulis
2004 – Lublin – Ludwik Smajkiewicz
2004 – Katowice – Zygfryd Wawrzynek
2004 – Poznań – Andrzej Ziemiański
2007 – Wrocław – Zdzisława Bem
2007 – Węgry – Andreas Palko
2007 – Szwecja – Wojciech Ćwikiel
2007 – Grecja – NicolaosGourtsoyiannis
2007 – Lublin – Janusz Złomaniec
2010 – Lublin – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2010 – Warszawa – Jerzy Walecki
2010 – Warszawa – Kamil Wermeński
2010 – Włochy – Marco Leonardi
2010 – USA – Adam Greenspan
2010 – Niemcy – Michael Laniado
2013 – Monachium – Maximilian F. Reiser
2013 – Sheffield – Charles Romanowski
2013 – Warszawa – Olgierd Rowiński
2016 – Kraków – Andrzej Urbanik
2016 – Wrocław – Marek Sąsiadek
2016 – USA – Michael Brandt-Zawadzki
2016 – Warszawa – Jan Świątkowski
2019 – Barcelona – Alex Rovira
2019 – Nijmegen – Jelle Barensz
2019 – Lublin – Andrzej Drop
2019 – Katowice – Jan Baron
2023 – Gliwice – Barbara Bobek-Billewicz
2023 – Irlandia – Adrian Brady
2023 – Chorwacja – Boris Brkljačić
2023 – Katowice – Ewa Kluczewska
2023
– Warszawa – Ryszard Pacho
2023
– Rzeszów – Antoni Samojedny

Medale

„1888-1980 Witold Zawadowski”
„Za zasługi dla Radiologii Polskiej”

1986 – Kraków – Stanisława Spettowa
1986 – Warszawa – Stanisław Kubicz
1986 – Warszawa – Szczęsny L. Zgliczyński
1986 – Gdańsk – Mieczysław Bielecki
1986 – Warszawa – Juliusz Borejko
1986 – Warszawa – Janusz Buraczewski
1986 – Warszawa – Zbigniew Iwiński
1986 – Warszawa – Adam Kaczurba
1986 – Wrocław – Tadeusz Kaniowski
1986 – Erlangen – Josef P. Mans
1986 – Poznań – Wanda Moczkowa
1986 – Katowice – Bohdan Romanowski
1986 – Bydgoszcz – Edyna Barbara Słoma-Wałejko
1986 – Szczecin – Maria Sypniewska
1986 – Łódź – Jadwiga Wygodzka-Lipska
1986 – Nis – Elektronska Industria Fabrika Rentgen Aparata
1989 – Poznań – Jerzy Wójtowicz (pośmiertnie)
1992 – Wrocław – Aleksander Giermański
1992 – Lublin – Kazimierz Pietroń
1992 – Wrocław – Herman Artman
1992 – Opole – Henryk Mynthe
1992 – Lublin – Ludwik Smajkiewicz
1995 – Warszawa – Bogusława Benendo-Kapuścińska
1995 – Wrocław – Zdzisława Bem
1995 – Gdańsk – Mieczysław Bielecki
1995 – Bydgoszcz – Zdzisław Boroń
1995 – Szczecin – Bohdan Daniel
1995 – Warszawa – Irena Fleszarowa
1995 – Poznań – Janusz Grądzki
1995 – Warszawa – Andrzej Jakubowski
1995 – Warszawa – Danuta Leitner
1995 – Lublin – Marian Klamut
1995 – Boston – Ewa Kuligowska
1995 – Warszawa – Stanisław Leszczyński
1995 – Wrocław – Roman Marciniak
1995 – Wrocław – Krzysztof Moroń
1995 – Szczecin – Kazimierz Niezabitowski
1995 – Rzeszów – Edward Prokop
1995 – Warszawa – Bogdan Pruszyński
1995 – Katowice – Zygfryd Wawrzynek
1998 – Katowice – Jan Baron
1998 – Szczecin – Zygmunt Domański
1998 – – Irena Filipiak-Miastkowska
1998 – – Adam Kulicz
1998 – Warszawa – Jerzy Mastlerski
1998 – Kraków – Halina Naturska
1998 – Warszawa – Krystyna Potocka
1998 – Lublin – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
1998 – – Marian Wołek
1998 – Poznań – Andrzej Ziemiański
2001 – Kraków – Witold Augustyński
2001 – Lublin – Zofia Bieganowska-Klamut
2001 – Wrocław – Teresa Danielewicz-Wytrychowska

2001 – Lublin – Andrzej Drop
2001 – Szczecin – Tadeusz Fiwek
2001 – Katowice – Róża Głogowska
2001 – Kielce – Eugeniusz Jaroszek
2001 – Kraków – Maria Kowalczyk
2001 – Olsztyn – Romuald Piotrowski
2001 – Rzeszów – Antoni Samojedny
2001 – Warszawa – Jan Świątkowski
2001 – Szczecin – Grażyna Wilk
2004 – Warszawa – Michał Brzewski
2004 – Katowice – Joanna Gibińska
2004 – Łódź – Bożena Góraj
2004 – Kielce – Andrzej Jaśkiewicz
2004 – Warszawa – Olgierd Kapuściński
2004 – Kielce – Marta Mazur
2004 – Kielce – Jan Michalski
2004 – Szczecin – Krystyna Oleszczuk-Raszke
2004 – Wrocław – Irena Orłowska-Grela
2004 – Poznań – Bogdan Pawlak
2004 – Warszawa – Olgierd Rowiński
2004 – Kraków – Andrzej Urbanik
2004 – Białystok – Jerzy Walecki
2004 – Wrocław – Marian Węgorkiewicz
2004 – Poznań – Andrzej Ziemiański
2004 – Lublin – Janusz Złomaniec
2007 – Kielce – Elżbieta Jopowicz
2007 – Kraków – Wanda Cyrul
2007 – Kraków – Wiesław Kapturski
2007 – Lublin – Elżbieta Jezierska
2007 – Łódź – Zbigniew Kaurzel
2007 – Białystok – Stanisław Boczoń
2007 – Białystok – Jerzy Walecki
2007 – Wrocław – Jerzy Garcarek
2010 – Warszawa – Alicja Gierach
2010 – Kielce – Jacek Heciak
2010 – Lublin – Tomasz Jargiełło
2010 – Poznań – Andrzej Karwowski
2010 – Bydgoszcz – Władysław Lasek
2010 – Warszawa – Ryszard Pacho
2010 – Wrocław – Marek Sąsiadek
2013 – Gliwice – Barbara Bobek-Billewicz
2013 – Zabrze – Ewa Kluczewska
2013 – Łódź – Tadeusz Biegański
2013 – Poznań – Marek Stajgis
2016 – Wrocław – Anna Chodorowska
2016 – Rzeszów – Wiesław Guz
2016 – Białystok – Urszula Łebkowska
2016 – Olsztyn – Elżbieta Stefanowicz
2019 – Warszawa – Andrzej Cieszanowki
2019 – Gdańsk – Janusz Dębski
2019 – Warszawa – Elżbieta Jurkiewicz
2019 – Lublin – Witold Krupski
2019 – Katowice – Joanna Pilch-Kowalczyk
2023 – Warszawa – Monika Bekiesińska-Figatowska
2023 – Lublin – Elżbieta Czekajska-Chehab
2023 – Warszawa – Marek Gołębiowski
2023 – Rzeszów – Andrzej Górecki
2023 – Katowice – Katarzyna Gruszczyńska
2023 – Wrocław – Barbara Hendrich
2023 – Poznań – Katarzyna Karmelita-Katulska
2023 – Łódź – Ryszard Kowski
2023 – Łódź – Agata Majos

Laureaci Nagród Naukowych

1966 – Warszawa – Janusz Bobkiewicz
1966 – Warszawa – Jan Doroszewski
1968 – Lublin – Marian Klamut
1968 – Warszawa – Andrzej Kapuściński
1970 – Gdańsk – Olgierd Billewicz
1970 – Warszawa – Piotr Kozłowski
1970 – Warszawa – Ryszard Rajszys
1972 – Poznań – Jan Dobek
1972 – Warszawa – Leopold Łazęcki
1972 – Łódź – Jerzy Zajgner
1974 – Warszawa – Bogdan Pruszyński
1974 – Poznań – Ludwig Pietraszkiewicz
1974 – Wrocław – Tadeusz Mielecki i Renata Tuszewska
1977 – Warszawa – Krzysztof Mlosek
1977 – Poznań – Kazimierz Rzymski
1977 – Wrocław – Jacek Starzyk
1977 – Poznań – Andrzej Ziemiański
1980 – Wrocław – Zdzisława Bem
1980 – Lublin – Andrzej Drop
1980 – Łódź – Jerzy Zajgner z zespołem
1980 – Lublin – Wojciech Szmigielski
1983 – Warszawa – Teresa Kryst-Widźgowska
1983 – Łódź – Edward Dyrkacz
1986 – Lublin – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
1986 – Lublin – Wojciech Szmigielski
1989 – Poznań – Włodzimierz Paprzycki
1992 – Poznań – Małgorzata Warzywoda
1992 – Kraków – Andrzej Urbanik
1995 – Bydgoszcz – Marek Grzegorzewski
1995 – Warszawa – Grzegorz Małek
1995 – Łódź – Michał Studniarek
1995 – Warszawa – Witold Stelmaszczyk
1998 – Warszawa – Marek Gołębiowski
1998 – Poznań – Włodzimierz Paprzycki
1998 – Lublin – Radosław Pietura
2001 – Poznań – Piotr Sosnowski
2001 – Kraków – Barbara Uhl

2004 – Poznań – Marek Stajgis
2004 – Warszawa – Małgorzata Tacikowska
2004 – Kraków – Andrzej Urbanik
2004 – Warszawa – Jarosław Mądzik
2004 – Katowice – Katarzyna Gruszczyńska
2004 – Kraków – Robert Chrzan
2007 – Lublin – Tomasz Jargiełło
2007 – Lublin – Radosław Pietura
2007 – Białystok – Urszula Łebkowska
2007 – Kraków – Paweł Brzegowy
2007 – Katowice – Anna Siemianowicz
2007 – Wrocław – Dąbrówka Sokołowska
2007 – Wrocław – Krzysztof Kowalewski
2007 – Bydgoszcz – Zbigniew Serafin
2010 – Wrocław – Urszula Zaleska-Dorobisz
2010 – Kraków – Amira Bryll
2010 – Katowice – Daniel Knap
2013 – Kraków – Izabela Herman-Sucharska
2013 – Bydgoszcz – Sylwia Drewa
2013 – Gliwice – Justyna Rembak-Szynkiewicz
2013 – Wrocław – Joanna Bladowska
2013 – Siedlce – Joanna Kabat, Przemysław Król
2014 – Warszawa – Maciej Krupiński
2014 – Warszawa/Kraków – Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Urbanik
2015 – Wrocław – Anna Zimny
2015 – Toruń – Dawid Szwedowski
2016 – Wrocław – Joanna Bladowska       (za lata 2013-2015) I nagroda
2016 – Warszawa – Andrzej Cieszanowski  (za lata 2013-2015) II nagroda
2016 – Kraków – Elżbieta Łuczyńska       (za lata 2013-2015) III nagroda
2016 – Warszawa – Katarzyna Krupa*
2016 – Białystok – Adam Łukasiewicz**
2017 – Warszawa – Monika Bekiesińska-Figatowska*
2018 – Warszawa – Łukasz Paluch*
2018 – Warszawa – Łukasz Paluch**
2019 – Warszawa – Monika Bekiesińska-Figatowska  (za lata 2016-2018) I nagroda
2019 – Wrocław – Paweł Gać (za lata 2016-2018) II nagroda
2019 – Warszawa – Robert Antoniak (za lata 2016-2018) III nagroda

* nagroda za artykuł o najwyższym IF
** nagroda za artykuł w PJR, który uzyskał najwyższą liczbę cytowań

Nagroda „Diamentowy Promień”

Dla najbardziej aktywnych radiologicznych, studenckich kół naukowych kierunku lekarskiego i elektroradiologii

2019 –  SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
– najaktywniejsze koło naukowe kierunku lekarskiego, w okresie 2016-2018

2019 – SKN „Młoda Elektroradiologia” przy Katedrze Elektroradiologii, Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
– najaktywniejsze koło naukowe kierunku elektroradiologia, w okresie 2016-2018

Członkowie wspierający towarzystwo

1989 – Józef Słota (General Electric)
1989 – Reinhold Herringer (Siemens)
1989 – Roman Korzeniewski (Hellige)
1989 – Kleyn Mole Kamp (Philips Medical Systems)
1989 – Horst Langner (Siemens)
1992 – WZF Foton
1992 – Jerzy Turzewski (Siemens)
1992 – Toshiba
2001 – Remigiusz Książkiewicz (Nycomed)
2001 – BurkhardLangguth (Schering)
2010 – Paweł Franczuk (Bayer-Schering)

Kalendarium zostało zapoczątkowane przez prof. Jerzego Zajgnera (Łódź), a następnie kontynuowane przez prof. Andrzeja Urbanika (Kraków).