COVID-19 – Prezentacje

Obrazowanie TK u chorych z COVID-19

Obrazowanie TK u chorych z COVID 19.
Edyta Szurowska
II Zakład Radiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

Obrazowanie klatki piersiowej w infekcji COVID-19

OBRAZOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ W INFEKCJI COVID-19
Instrukcje dla Radiologów
Brytyjskiego Towarzystwa Obrazowania Klatki Piersiowej
Wersja 2, 16 marca 2020
Tłumaczenie na język polski Lek. B. Giżycka
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpital Zakaźny Megrez

Procedury w Zakładzie Radiologii szpitala zakaźnego

Jednoimienny szpital zakaźny MEGREZ
Epidemia COVID-19 03.2020
PROCEDURY I REGULACJEW
ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ(ZDO)
Dr Barbara Giżycka

CIRCA – COVID-19 RTG/CT-BASED DIAGNOSIS

Prof. dr hab. Inż. Joanna Polańska
Dr inż. Franciszek Binczyk , Dr inż. Paweł Foszner
Mgr inż. Wojciech Prażuch , Mgr inż. Aleksandra Suwalska