COVID-19 – Prezentacje

Obrazowanie w COVID-19 – fakty i kontrowersje

Zalecenia PLTR

Obrazowanie TK u chorych z COVID-19

Prof. Edyta Szurowska
II Zakład Radiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

COVID-19 u dzieci. Charakterystyka Kliniczno-Radiologiczna.

Prof. Katarzyny Gruszczyńskiej
Prof. Elżbiety Jurkiewicz

Obrazowanie klatki piersiowej w infekcji COVID-19

Instrukcje dla Radiologów Brytyjskiego Towarzystwa Obrazowania Klatki Piersiowej
Wersja 26.03.2020

Procedury w Zakładzie Radiologii szpitala zakaźnego

Jednoimienny szpital zakaźny MEGREZ
03.2020
Procedury i regulacje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO)
Dr Barbara Giżycka

CIRCA – COVID-19 RTG/CT-BASED DIAGNOSIS

Prof. dr hab. Inż. Joanna Polańska
Dr inż. Franciszek Binczyk , Dr inż. Paweł Foszner
Mgr inż. Wojciech Prażuch , Mgr inż. Aleksandra Suwalska