Składki

w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym

Wysokości składek przedstawia poniższa tabela:

Opłać składkę

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W PLTR:

  • Niższe opłaty na kursach, warsztatach, konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez PLTR
  • Bezpłatny udział w konferencjach Sekcji PLTR
  • Niższa opłata na Kongresie PLTR
  • Niższa opłata dla specjalistów uczestniczących w Szkole Radiologii
  • Członkostwo instytucjonalne w European Society of Radiology – roczna składka tylko 3 Euro dla specjalisty i 1 Euro dla rezydenta (niższa opłata za ECR)
  • Możliwość zdawania European Diploma in Radiology (EDiR)
  • Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych PLTR (od przyszłego roku akademickiego materiały Radiologicznego Portalu Edukacyjnego będą dostępne tylko dla członków PLTR)
  • Możliwość uczestnictwa w programie nagród naukowych PLTR: (1) ogólnej, (2) dla młodych radiologów, (3) rezydentów, (4) za ustne wystąpienia na ECR), (5) za najlepszą publikację, (6) za najczęściej cytowaną publikację w PJR
  • Otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach radiologicznych