Składki

w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym

Wysokości składek przedstawia poniższa tabela:

Opłać składkę

Korzyści z członkostwa w PLTR

 • Niższe opłaty na kursach, warsztatach, konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez PLTR
 • Bezpłatny udział w konferencjach Sekcji PLTR
 • Niższa opłata na Kongresie PLTR
 • Niższa opłata dla specjalistów uczestniczących w Szkole Radiologii
 • Członkostwo instytucjonalne w European Society of Radiology (niższa opłata za ECR)*
 • Możliwość zdawania European Diploma in Radiology (EDiR)
 • Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych PLTR (od przyszłego roku akademickiego materiały Radiologicznego Portalu Edukacyjnego będą dostępne tylko dla członków PLTR)
 • Możliwość uczestnictwa w programie nagród naukowych PLTR:
  • (1) ogólnej,
  • (2) dla młodych radiologów,
  • (3) rezydentów,
  • (4) za ustne wystąpienia na ECR),
  • (5) za najlepszą publikację,
  • (6) za najczęściej cytowaną publikację w PJR
 • Otrzymywanie aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach radiologicznych

* jeśli składka członkowska PLTR została opłacona do końca marca