Oddziały PLTR

Oddział Dolnośląski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Joanna Bladowska
Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Kędzierski
Sekretarz: Agata Szczurowska
Skarbnik: Anna Zimny

Adres Oddziału
asia.bladowska@gmail.com

Oddział Lubelski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Witold Krupski
Wiceprzewodniczący: Magdalena Woźniak
Sekretarz: Joanna Kruk-Bachonko
Skarbnik: Luiza Grzycka-Kowalczyk

Adres Oddziału
krupskiw@wp.pl

Oddział Lubuski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Wojciech Wierzchołowski
Wiceprzewodniczący: Joanna Żarczynska
Sekretarz: Hanna Falińska
Skarbnik: Piotr Chomiak

Adres Oddziału
wojtwie@wp.pl

Oddział Łódzki

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Ludomir Stefańczyk
Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: Magdalena Kaczmarska
Skarbnik: Mariusz Wachowski

Adres Oddziału
stefanczyk_l@wp.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Małgorzata Burzyńska-Makuch
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Serafin
Sekretarz: Agata Sławińska
Skarbnik: Adam Lemanowicz

Adres Oddziału
malgorzatamakuch@wp.pl

Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Piotr Obtułowicz
Wiceprzewodniczący: Anna Grochowska
Sekretarz: Maciej Wiernik
Skarbnik: Bartłomiej Łasocha

Adres Oddziału
po80@wp.pl

Oddział Mazowiecki

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Leopold Bakoń
Wiceprzewodniczący: Ryszard Pacho
Sekretarz: Elżbieta Jurkiewicz
Skarbnik: Mateusz Wiatr

Adres Oddziału
leopoldbakon@gmail.com

Oddział Podkarpacki

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Andrzej Górecki
Wiceprzewodniczący: Wiesław Guz
Sekretarz: Agnieszka Kostkiewicz
Skarbnik: Ewa Dziurzyńska-Białek

Adres Oddziału
agorecki@mp.pl

Oddział Podlaski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Jacek Janica
Wiceprzewodniczący: Urszula Łebkowska
Sekretarz: Ewelina Kwiatkowska
Skarbnik: Paweł Michalak

Adres Oddziału
jrjanica@gmail.com

Oddział Pomorski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Edyta Szurowska
Wiceprzewodniczący: Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska
Sekretarz: Joanna Niemunis-Sawicka
Skarbnik: Grzegorz Szczypiór

Adres Oddziału
eszurowska@gumed.edu.pl

Oddział Śląski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Michał Dobrakowski
Wiceprzewodniczący: Eliza Gancarczyk-Urlik
Sekretarz: Karolina Bień
Skarbnik: Maciej Kiełek

Adres Oddziału
radiologiasilesia@wp.pl

Oddział Świętokrzyski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Helena Jaworska-Stępień
Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:
Skarbnik:

Adres Oddziału
helena.j.st@gmail.com

Oddział Warmińsko-Mazurski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Maciej Michalak
Wiceprzewodniczący: Anna Szalcunas
Sekretarz: Elżbieta Szatkowska
Skarbnik: Małgorzata Łowczak

Adres Oddziału
macrad1@wp.pl

Oddział Wielkopolski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Katarzyna Jończyk-Potoczna
Wiceprzewodniczący: Izabela Ruszkowska-Guzikowska
Sekretarz: Aleksandra Zakrzewska
Skarbnik: Anna Grzybowska

Adres Oddziału
owpltr@gmail.com

Oddział Zachodniopomorski

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Krzysztof Motyl
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Kołaczyk
Sekretarz: Katarzyna Chamier-Ciemieńska
Skarbnik: Hubert Bogacki

Adres Oddziału
krzysztofmotylpltr@gmail.com