Nagrody

Coroczna nagroda naukowa PLTR

Przyznawana jest dla autorów publikacji o najwyższym w danym roku współczynniku oddziaływania (impact factor, IF), na ręce jej pierwszego autora. Dotyczy pracy oryginalnej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w czasopiśmie…

więcej informacji

Nagroda za największy dorobek naukowy

Przyznawana co trzy lata za okres 2019-2021, a następnie – co dwa lata, specjaliście z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzowi odbywającemu rezydenturę w tej dziedzinie za największy dorobek naukowy w ocenianym okresie.

więcej informacji

Coroczna nagroda dla młodych radiologów / rezydentów za prezentacje ustne podczas European Congress of Radiology

Nagrody przyznawane są rezydentom / młodym radiologom (do 36 r.ż.), którzy wygłosili prezentacje ustne na Scientific Session podczas European Congress of Radiology (nagrody nie obejmują prezentacji w ramach EPOS, ani innych form prezentacji ustnych).

więcej informacji

Coroczna nagroda za nalepszą publikację w Polish Journal of Radiology

Przyznawana jest wspólnie przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Redakcję Polish Journal of Radiology dla autorów publikacji o największej liczbie cytowań.

więcej informacji

Partnerem programu nagród naukowych jest firma

BAYER