Nagrody

Coroczna nagroda naukowa PLTR

Przyznawana jest pierwszemu autorowi  publikacji o najwyższym w danym roku współczynniku oddziaływania (impact factor, IF). Dotyczy pracy oryginalnej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

więcej informacji

Nagroda za największy dorobek naukowy

Przyznawana co trzy lata za okres 2019-2021, a następnie – co dwa lata, aktywnemu członkowi PLTR specjaliście z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzowi odbywającemu rezydenturę w tej dziedzinie za największy dorobek naukowy w ocenianym okresie.

więcej informacji

Coroczna nagroda dla młodych radiologów / rezydentów za prezentacje ustne podczas European Congress of Radiology

Nagrody przyznawane są rezydentom / młodym radiologom (do 3 lat po zakończeniu specjalizacji), którzy są aktywnymi członkami PLTR i wygłosili prezentacje ustne na RPS oraz na sesjach MyT3 podczas European Congress of Radiology.

więcej informacji

Coroczna nagroda za najlepszą publikację w Polish Journal of Radiology

Przyznawana jest wspólnie przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Redakcję Polish Journal of Radiology autorom publikacji o największej liczbie cytowani, na ręce pierwszego autora. Dotyczy pracy oryginalnej lub poglądowej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej…

więcej informacji

Partnerem programu nagród naukowych jest firma

BAYER