Materiały do pobrania

Poziomy referencyjne dawek pacjentów

Wykonywania testów podstawowych urządzeń radiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów teleradiologicznych

Audyt kliniczny w Zakładzie Radiologii

Dekontaminacja i dezynfekcja pomieszczeń, w których zainstalowany jest sprzęt elektroniczny

Monitory diagnostyczne