Materiały do pobrania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów teleradiologicznych

Audyt kliniczny w Zakładzie Radiologii

Dekontaminacja i dezynfekcja pomieszczeń, w których zainstalowany jest sprzęt elektroniczny

Monitory diagnostyczne