COVID-19 – Materiały do wykorzystania

COVID-19 – stosowanie środków ochrony indywidualnej – instrukcja

INSTRUKCJA dotycząca środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment) zalecanych dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2*