Władze

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

W wyniku wyborów w dniu 14 czerwca 2023 ustalono skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na lata 2023-2025. Poniżej przedstawiamy skład Władz PLTR.

Zarząd Główny

Prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

Prezes

II Zakład Radiologii – Wydział Nauk o Zdrowiu
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres e-mail: edyta.szurowska@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Katulska

I Wiceprezes - Prezes Elekt

Zakład Neuroradiologii Katedry Radiologii Ogólnej
i Neuroradiologii Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu
Adres e-mail: kkatulska@ump.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

II Wiceprezes

II Zakład Radiologii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres e-mail: andrzej.cieszanowski@yahoo.com

Dr n. med. Mirosława Dubaniewicz–Wybieralska

Skarbnik

II Zakład Radiologii – Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres e-mail: skarbnikpltr2023@gmail.com

Dr hab. n. med. Joanna Pieńkowska

Sekretarz

II Zakład Radiologii – Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres e-mail: jpienkowska@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Instytut Matki i Dziecka
Adres e-mail: zaklad.rtg@imid.med.pl

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Zdrowia Dziecka
Adres e-mail: e.jurkiewicz@ipczd.pl

Prof. dr hab. n. med. Witold Krupski

II Zakład Radiologii Lekarskiej
UMSPSK Nr 1
Adres e-mail: witold.krupski@umlub.pl

Prof. dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku P.L.Copernicus

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Szpital Uniwersytecki nr 1
Adres e-mail: serafin@cm.umk.pl

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz

Dr n. med. Wojciech Wawrzynek

Dr hab. n. med. Magdalena Woźniak

Prof. dr hab. n. med. Anna Zimny

Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński

Komisja Rewizyjna

  • Dr n. med. Leopold Bakoń
  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
  • Dr n. med. Mariusz Furmanek
  • Dr n. med. Andrzej Górecki

Sąd Koleżeński

Dr n. med.  Luiza Grzycka-Kowalik
Dr n. med.  Joanna Podgórska
Prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Prof. dr hab. n. med. Urszula Zaleska-Dorobisz