Władze

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

W wyniku wyborów w dniu 05 czerwca 2019 ustalono skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na lata 2019-2022. Poniżej przedstawiamy skład Władz PLTR.

Zarząd Główny

Prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

Prezes

Zakład Radiologii I – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. (22) 546-22-80, fax (22) 546-23-07, acieszanowski@coi.pl

Prof. dr hab. med. Agata Majos

V-ce Prezes

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 25, 90-202 Łódź, tel. (42) 201-42-02, agata.majos@umed.lodz.pl

Prof. dr hab. med. Katarzyna Katulska

V-ce Prezes

Zakład Neuroradiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel./fax (61) 861-60-08, (61) 869-13-08, katarzyna_katulska@op.pl

dr n. med. Leopold Bakoń

Skarbnik

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, leopoldbakon@gmail.com

Dr n.med. Joanna Podgórska

Sekretarz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, jpodgo@gmail.com

Prof. dr hab. med. Jan Baron

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medyczny  w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel.  (32) 789 47 51, fax (32) 789 47 53
e-mail: janb@onet.pl

Prof. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-2011 Warszawa
tel. (22) 327 71 56
e-mail: zaklad.rtg@imid.med.pl

Dr n. med. Andrzej Górecki

Zakład  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław
tel.(16) 624 50 80
e-mail: agorecki@mp.pl

Dr n. med. Wiesław Guz

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
35-301 Rzeszów ul.Lwowska 60
Tel. (17) 8664560 / fax. (22) 8664602
email: wguz@op.pl

Prof. dr hab. med. Elżbieta Jurkiewicz

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (22) 815 12 74, fax (22) 815 12 76
e-mail: e.jurkiewicz@czd.pl

Prof. dr hab. med. Witold Krupski

II Zakład Radiologii Lekarskiej UMSPSK Nr 1
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel./fax (81) 532 10 84
e-mail: witold.krupski@umlub.pl

Dr hab. med. Joanna Pieńkowska

II Zakład Radiologii Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny, jpienkowska@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuraradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: marek.sasiadek@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. med. Zbigniew Serafin

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Szpital Uniwersytecki nr 1
ul. C. Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz
tel. (52) 585 46 80, tel./fax (52) 585 40 50
e-mail: serafin@cm.umk.pl

Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński

Komisja Rewizyjna

  • prof. dr hab. med. Barbara Bobek-Bilewicz – przewodnicząca
  • dr med. Mariusz Furmanek
  • dr hab. med. Wadim Wojciechowski
  • prof. dr hab. med. Urszula Zaleska Dorobisz

Sąd Koleżeński

  • prof. dr hab. med. Urszula Łebkowska – przewodnicząca
  • dr hab. med. Jacek Janica
  • prof. dr hab. med. Ewa Kluczewska
  • prof. dr hab. med. Ryszard Pacho
  • prof. dr hab. med. Ludomir Stefanczyk