Kurs Onkologia

Zapraszamy do wysłuchania praktycznego szkolenia:
„Jak prawidłowo oceniać badania onkologiczne: RECIST 1.1, iRECIST – ocena odpowiedzi na leczenie – krok po kroku”
Jest to cykl wykładów zaadresowany przede wszystkim do radiologów oceniających badania pacjentów będących w trakcie leczenia onkologicznego.
Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym z immunoterapią.
Zrealizowanie cyklu było możliwe dzięki wsparciu firmy Bristol Myers Squibb. Cykl będzie dostępny nieodpłatnie do 15 sierpnia 2021r.

 

  1. Wprowadzenie do terapii onkologicznej, immunoterapia, kryteria wykluczenia pacjenta z leczenia. Programy lekowe. LINK

Dr Artur Drobniak (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

  1. Zasady oceny odpowiedzi na leczenie onkologiczne – skala RECIST i inne. LINK

Dr n. med. Jakub Pałucki (Zakład Radiologii I, Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa)

  1. Zasady oceny odpowiedzi na leczenie onkologiczne – skala RECIST i inne. Pułapki w ocenie. LINK

Dr n. med. Jakub Pałucki

  1. Zasady oceny odpowiedzi na leczenie. Obrazowanie w immunoterapii nowotworów. Skala iRECIST. LINK

Dr n. med. Jakub Pałucki

  1. Zmiany towarzyszące terapii onkologicznej, powikłania po chemio i immunoterapii. LINK

Dr n. med. Joanna Podgórska (Zakład Radiologii I, Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa)

bms_logo_rgb_pos_150