Komisje PLTR

Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych

Przewodniczący: Jerzy Walecki

Komisja ds. Nauki

Przewodnicząca: Monika Bekiesińska-Figatowska

Komisja ds. Edukacji

Przewodnicząca: Elżbieta Jurkiewicz

Komisja ds. Wytycznych i Zaleceń PLTR

Przewodnicząca: Katarzyna Skrobisz

Komisja ds. Regulaminów

Przewodniczący: Witold Krupski

Komisja ds. Mediów Społecznościowych

Przewodniczący: Mateusz Wiatr

Komisja ds. Technicznych i Legislacyjnych PLTR

Przewodniczący: Ryszard Kowski