Sekcje PLTR

Diagnostyki obrazowej chorób piersi

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Elżbieta Łuczyńska
Wiceprzewodniczący: Ewa Gorczyca-Wiśniewska
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
ela.luczynska@op.pl

Diagnostyki w medycynie sportowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Jarosław Skupiński
Wiceprzewodniczący:
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
jaroslawskupinski@gmail.com

Neuroradiologii

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Agata Majos
Wiceprzewodniczący: Edyta Maj
II Wiceprzewodniczący: Anna Zimny
Sekretarz: Magdalena Kaczmarska

Adres Oddziału
agata.majos@umed.lodz.pl

Neuroradiologii zabiegowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Wojciech Poncyljusz
Wiceprzewodniczący:
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
wponcyl@poczta.onet.pl

Radiologii gastroenterologicznej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Joanna Pilch-Kowalczyk
Wiceprzewodniczący: Joanna Podgórska
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
jpk@alteris.pl

Radiologii klatki piersiowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Iwona Bestry
Wiceprzewodniczący: Lucyna Opoka
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: Jacek Wakuliński

Adres Oddziału
radiologia@igchp.edu.pl

Radiologii narządu ruchu

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Grzegorz Szczypiór
Wiceprzewodniczący: Joanna Niemunis
II Wiceprzewodniczący: Artur Kusak
Sekretarz: Katarzyna Błasińska

Adres Oddziału
g.szczypior@osseum.pl

Radiologii onkologicznej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: prof.dr hab.med. Barbara Bobek-Billewicz, NOI Gliwice
Wiceprzewodniczący: dr n.med. Jadwiga Szabo-Moskal, CO Bydgoszcz
II Wiceprzewodniczący: prof. dr hab.med. Jarosław Ćwikła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Sekretarz: dr n.med. Barbara Hendrich,  Wrocławski Uniwersyte Medyczny

Adres Oddziału
basiahendrich@wp.pl

Radiologii pediatrycznej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Urszula Zaleska-Dorobisz
Wiceprzewodniczący: Elżbieta Jurkiewicz
II Wiceprzewodniczący: Katarzyna Lipka
Sekretarz: Mateusz Patyk

Adres Oddziału
urszula.zaleska-dorobisz@umed.wroc.pl

Radiologii sercowo-naczyniowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Ilona Michałowska
Wiceprzewodniczący: E.Czekajska- Chehab
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: M.Urbańczyk

Adres Oddziału
ilonamich@wp.pl

Radiologii szczękowo-twarzowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Ingrid Rużyło-Kalinowska
Wiceprzewodniczący: Urszula Łebkowska
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
radiologia.stomatologiczna@umlub.pl

Radiologii układu moczowo-płciowego

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Michał Studniarek
Wiceprzewodniczący:
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz:

Adres Oddziału
michal.studniarek@gumed.edu.pl

Radiologii zabiegowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Tomasz Jargiełło
Wiceprzewodniczący: Adam Zapaśnik
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: Michał Wolańczyk

Adres Oddziału
tojarg@interia.pl

TK i MR

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Luiza Grzycka-Kowalczyk
Wiceprzewodniczący: Adam Zapaśnik
II Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: Grzegorz Staśkiewicz

Adres Oddziału
grzycka@poczta.onet.pl

Ultrasonografii

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Andrzej Fedak
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Małek
II Wiceprzewodniczący: Magdalena Januszewicz
Sekretarz: Katarzyna Dobruch-Sobczak

Adres Oddziału
andrzejfedak@gmail.com

Informatyki w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej

Zarząd Sekcji
Przewodniczący: Wadim Wojciechowski
Wiceprzewodniczący: Robert Chrzan
Sekretarz: Iwona Kucybała

Adres Oddziału
wadim.wojciechowski@gmail.com

Komisje Rewizyjne Sekcji

Komisja Rewizyjna Sekcji TK i MR:

  • Magdalena Woźniak,
  • Iwona Sudoł-Szopińska,
  • Wojciech Wawrzynek

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Ultrasonografii:

  • Ludomir Stefańczyk (Przewodniczący),
  • Grzegorz Małek

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Radiologii Zabiegowej:

  • Mirosław Nowicki