Numer kontaktowy do Sekretariatu PLTR: +48 537 561 925

Szkoła Radiologii PLTR – MSK: 24-25.03.2023 (GDAŃSK)

Coroczna nagroda za prezentacje ustne podczas ECR 2022 (młodzi radiolodzy)

Wznowienie Szkoły Radiologii PLTR w nowej formule w roku 2023

STATdx – subskrypcja dla aktywnych członków PLTR

Newsletter Bracco – artykuł nt. bezpieczeństwa badań MRI u pacjentów z implantami metalowymi

Webinar Firmy Bracco : Radiologia w otologii – diagnostyka obrazowa kości skroniowej

Rekolekcje Radiologiczne w Kamieniu Śląskim (24.09.2022)

EDURADIOLOGIA 2022-23 – VIII edycja

EUSOBI zaleca MRI w skriningu bardzo gęstych piersi (newsletter Bayer)

ZG PLTR podjął decyzję o zakończeniu cyklu kursów Szkoły Radiologii PLTR

Odbyło się „Repetytorium: radiologia i diagnostyka obrazowa” (23.09.2022)

EDiR w Polsce w roku 2023 – rozszerzenie współpracy między PLTR a EBR

Przyznano grant PLTR i PAHA na wyjazd na kongres RSNA 2022 w Chicago

Przyznano 8 Indywidualnych Grantów Edukacyjnych PLTR

Uwagi PLTR i KK do projektu rozporządzenia MZ w sprawie umiejętności lekarskich