Numer kontaktowy do Sekretariatu PLTR: +48 537 561 925

Krajowa sieć onkologiczna bez radiologów i radiologii interwencyjnej?

Rozstrzygnięcie konkursu na uczestnictwo w kursie ASKLEPIOS

Odbył się ESR Annual Leadership Meeting w Grazu

Zaproszenie od firmy Bracco do udziału w kursie ESOR

Międzynarodowy Dzień Radiologii. Otwarcie strony internetowej 43. Kongresu PLTR

Zmarła Profesor Irena Grohman-Fleszar

Konkurs na uczestnictwo w kursie „Obrazowanie onkologiczne” ASKLEPIOS rozstrzygnięty

Warsztaty PLTR „jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko – analiza przypadków”

Odbyły się egzaminy PES i EDiR

Konkurs na bezpłatne uczestnictwo w kursach ASKLEPIOS

Webinar – guzy wątroby w MR i CEUS

ECR 2022 – zgłaszanie abstraktów. Kurs ESR Research Committee

Aktualności dot. 43. Kongresu PLTR w Rzeszowie (26-28.05.2022)

EBNI – European Board of Neurointervention

Jesienne warsztaty ESGAR online i stacjonarne