Numer kontaktowy do Sekretariatu PLTR: +48 537 561 925

Nagrody PLTR: za publikację o najwyższym IF w roku 2021 i publikację w PJR

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów – Kongresy PLTR

Przyznano 8 Indywidualnych Grantów Edukacyjnych PLTR

21 kwietnia w Warszawie odbył się kolejny egzamin EDiR

Webinar Bracco – MRI pacjentów z implantami do elektroterapii serca

Kolejna edycja grantów edukacyjnych PLTR (III edycja) – rozpoczynamy nabór wniosków

Sympozjum CEUS; MR w diagnostyce implantów piersi

EDURADIOLOGIA 2022: VII edycja – część II.

43. Kongres PLTR; wybory do oddziałów PLTR; obecna kadencja

Oświadczenie Zarządu Głównego PLTR z dn. 7 marca 2022

Kurs akredytacyjny PLTR „Podstawy Ultrasonografii” (1-3.04.2022) – online

43. Kongres PLTR – przedłużenie terminów zgłaszania abstraktów, niższych opłat i wyborów oddziałowych

WAŻNE! Zmiana daty 43. Kongresu PLTR w Rzeszowie (1-3.09.2022)

Światowy Dzień Walki z Rakiem. Radiologia interwencyjna w onkologii

Warsztaty PLTR „jak przygotować się do egzaminów PES, EDiR i nie tylko – analiza przypadków” (cz.3 i 4)