Numer kontaktowy do Sekretariatu PLTR: +48 537 561 925

43. Kongres PLTR – zgłaszanie abstraktów do 30.03

43. Kongres PLTR – wystawa Okiem i Pędzlem Radiologa

Szkoła Radiologii – ZMIANA MIEJSCA KURSU

Nagrody naukowe PLTR – zgłoszenia kandydatów

Konferencja Ultrasonografii Kontrastowej z Warsztatami

Szkoła Radiologii PLTR 2023 (Gdańsk) – link do rejestracji

Wybory władz oddziałowych i delegatów na Walne Zebranie Delegatów PLTR we Wrocławiu

Szkoła Radiologii PLTR – MSK: 24-25.03.2023 (GDAŃSK)

Coroczna nagroda za prezentacje ustne podczas ECR 2022 (młodzi radiolodzy)

Wznowienie Szkoły Radiologii PLTR w nowej formule w roku 2023

STATdx – subskrypcja dla aktywnych członków PLTR

Newsletter Bracco – artykuł nt. bezpieczeństwa badań MRI u pacjentów z implantami metalowymi

Webinar Firmy Bracco : Radiologia w otologii – diagnostyka obrazowa kości skroniowej

Rekolekcje Radiologiczne w Kamieniu Śląskim (24.09.2022)

EDURADIOLOGIA 2022-23 – VIII edycja