Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania z nagrań webinarów:

I. Powikłania zapalenia płuc w przebiegu Covid-19 <Kliknij>

II. Diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie w technikach MRI i CEUS <Kliknij>

III. Diagnostyka obrazowa MRI pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca <Kliknij>

IV. Diagnostyka Obrazowa Nerek <Kliknij>

V. Radiologia w otologii- diagnostyka obrazowa kości skroniowej <Kliknij>

VI. Diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego mózgu <Kliknij>

VII. Diagnostyka obrazowa i leczenie przerzutów wewnątrzczaszkowych <Kliknij>