Polish Journal of Radiology

Polish Journal of Radiology to czasopismo ukazujące się od 1926 roku. Zostało założone przez przez prof. Zygmunta Grudzińskiego i jest oficjalnym czasopismem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Polish Journal of Radiology jest międzynarodowym czasopismem naukowym. Publikowane są w nim przede wszystkim artykuły z dziedziny diagnostyki obrazowej i bio-medycznych dziedzin pokrewnych, takich jak epidemiologia, zdrowie publiczne i technologia medyczna.

Czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim. Od 2005 roku wszystkie numery są publikowane w otwartym dostępie.

Partnerem czasopisma Polish Journal of Radiology jest firma United Imaging