Nagrody i tytuły honorowe

Coroczna nagroda dla młodych radiologów / rezydentów za prezentacje ustne podczas European Congress of Radiology

Rezydent lub młody radiolog w trakcie odbywania specjalizacji lub do 3 lat po zakończeniu specjalizacji.

Pula nagród wynosi 10.000 zł. brutto.

Nagrody przyznawane są rezydentom / młodym radiologom (do 3 lat po zakończeniu specjalizacji), którzy są aktywnymi członkami PLTR i wygłosili prezentacje ustne na RPS (Research presentation sessions, klasyczna prezentacja ustna 6 min) oraz na sesjach MyT3 (My Thesis in 3 Minutes) podczas European Congress of Radiology (nagrody nie obejmują prezentacji w ramach EPOS ani innych form prezentacji plakatowo-ustnych).

Maksymalna wysokość nagrody wynosi 2.000 zł brutto. W przypadku większej niż 5 liczby osób spełniających kryterium przyznania nagrody, wysokość każdej z nagród wyniesie 10.000 zł podzielone przez liczbę prezenterów. W przypadku większej niż 10 liczby osób spełniających kryterium przyznania nagrody, Komisja ds. Nauki, w porozumieniu z Prezydium ZG PLTR dokonuje wyboru 10 najlepszych referatów i przyznaje nagrody osobom je prezentującym.

W przypadku wygłoszenia kilku referatów przez jedną osobę o wysokości nagrody decyduje Komisja ds. Nauki, w porozumieniu z Prezydium ZG PLTR.