Szanowni Państwo.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wysłuchania webinaru „Diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego mózgu”.  Poniżej program i link. Zachęcamy także o zapoznania się z treścią innych wykładów dostępnych w zakładce EDUKACJA → webinary Bracco:

Wykład 1:

 „Diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego w tomografii komputerowej”.

Dr hab. Maciej Guziński  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Wykład 2:

“Obrazowanie udaru niedokrwiennego mózgu. Rola i znaczenie badania MR”

Prof.dr hab. Joanna Bladowska Kierownik Przedmiotu Diagnostyka Obrazowa, Wydział Medyczny, Politechnika Wrocławska 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocław

LINK

Zespól Bracco Imaging Polska