Serdecznie zapraszamy Państwa na webinar pt.„Powikłania zapalenia płuc w przebiegu Covid-19”, który prowadzi dr n.med. Katarzyna Błasińska- Kierownik Zakładu Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

LINK

STRESZCZENIE:

Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc w COVID-19 wykazuje charakterystyczne objawy radiologiczne zależne od fazy choroby. COVID -19 jest chorobą wieloukładową. Powinowactwo wirusa do śródbłonka naczyń żylnych sprzyja zakrzepicy  i znamiennie zwiększa ryzyko rozwoju zatorowości płucnej. Ryzyko powikłań zakrzepowych dotyczy również ozdrowieńców, przez co zatorowość płucna może być zarówno wczesnym, jak i późnym  powikłaniem choroby.

Zmiany wywołane masywnym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych w COVID-19  w większości przypadków ulegają  powolnej, stopniowej  regresji, mogą jednak stać się punktem wyjścia dla rozwoju śródmiąższowego włóknienia płuc, jako późnego powikłania infekcji wirusem SARS-CoV-2. Ryzyko włóknienia wzrasta u chorego z ARDS  wentylowanego mechanicznie.

Respiratoroterapia chorego z COVID -19 zwiększa także  ryzyko odmy opłucnowej i odmy śródpiersia. Powikłaniem późnej fazy choroby może być ropniak opłucnej, zwykle konsekwencja nadkażenia bakteryjnego.

Diagnostyka radiologiczna COVID – 19 to nie tylko ocena rozległości matowej szyby czy organizującego się zapalenia płuc. To także coraz większa liczba chorych post-COVID, u których utrzymują się dolegliwości związane z układem oddechowym lub bóle w klatce piersiowej. Znajomość powikłań wczesnych i późnych następstw choroby  jest i będzie przydatna radiologom w codziennej praktyce.